Multimedialny konkurs na prezentację pt. „Nie palę, bo wybieram…”

Regulamin konkursu na prezentację multimedialną

1. Hasło konkursu: „Nie palę, bo wybieram…”
2. Organizatorzy: IIILO im. Adama Mickiewicza w Tarnowie, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tarnowie.
3. Uczestnicy konkursu
Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-II w III LO w Tarnowie.
4. Cele konkursu:
– poszerzenie wiedzy na temat szkodliwości czynnego i biernego palenia tytoniu,
– przedstawienie strat ponoszonych przez osoby palące,
– ukazanie pozytywów wynikających z niepalenia,
– uświadomienie istnienia nacisków zewnętrznych do podjęcia palenia,
– zachęcanie do podejmowania odpowiedzialnych wyborów – życia bez uzależnień.
5. Ramy czasowe konkursu: 22.10. – 14.11.2015 r.
6. Zakres tematyczny
Tematyka prac powinna: nawiązywać do skutków palenia tytoniu – zdrowotnych,
estetycznych, społecznych, ekonomicznych; pokazywać pozytywy
płynące z niepalenia (ładny wygląd, zapach, większa sprawność fizyczna, lepsze zdrowie,
itp.); wskazywać na naciski zewnętrzne do podjęcia palenia (grupa rówieśnicza, działania
marketingowe przemysłu tytoniowego) i podkreślać jak ważna jest umiejętność
przeciwstawiania się im; obalać mity związane z paleniem papierosów funkcjonujące
w środowisku młodzieży.
7. Zadania dla uczestników konkursu
Udział w konkursie polega na przygotowaniu prezentacji multimedialnej Power Point.
Czas trwania prezentacji: do 5 minut, slajdy (ok. 15) powinny być prezentowane
automatycznie zawierać obraz, dźwięk i tekst.
Praca przygotowana na konkurs musi być pracą wcześniej niepublikowaną.
Prezentację należy nagrać na płytę CD i umieścić na niej opis zawierający: tytuł
prezentacji, imiona i nazwiska autorów, klasę.
Prezentacje należy składać u pedagoga szkolnego do dnia 14.11.2014 r.
8. Skład komisji konkursowej
Prace konkursowe oceniane będą przez komisję w składzie:
Danuta Rybińska-Łado – przewodnicząca komisji; Helena Kozioł, Marta Mikosińska,
Elżbieta Nowińska, Monika Wilk III G, Wiktoria Florek II H – członkowie komisji.
9. Zasady oceny
Prezentacje oceniane będą według następujących kryteriów:
– różnorodność pomysłów (0 – 5 pkt.),
– oryginalność prezentowanego materiału (0 – 10 pkt.),
– poprawność merytoryczna i językowa
(0 – 3 pkt.),
– przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji (0 – 3 pkt.),
– walory edukacyjne (0 – 3 pkt.).
10. Zasady nagradzania
Komisja konkursowa oceni prezentacje (najpóźniej do dnia 18.11.2015 r.) i wyłoni trzy
najlepsze, które uzyskały najwięcej punktów możliwych do uzyskania.

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 20 listopada 2015 r. podczas Szkolnego Dnia
Profilaktyki. Laureaci – klasy, które przygotowały trzy najlepsze prezentacje otrzymają
dyplomy i nagrody rzeczowe.
Informacja o wynikach konkursu umieszczona zostanie na stronie internetowej III LO im.
Adama Mickiewicza w Tarnowie
11. Pozostałe ustalenia
– Przygotowane na konkurs prezentacje nie będą zwracane autorom.
– Najlepsze z nich umieszczone zostaną na stronie internetowej naszej szkoły.
– Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystania prac uczestników
konkursu do celów edukacyjnych oraz ich nieodpłatnej publikacji – we fragmentach
lub w całości – z zachowaniem praw autorskich.
– W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzygają organizatorzy.
12. Załączniki
– Załącznik F/IT/PT/PZ/01/02/01 „Protokół z narady Komisji Konkursowej”
– Załącznik F/IT/PT/PZ/01/02/02 „Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka, które
nie ukończyło 18 roku życia na udział w konkursie”
– Załącznik F/IT/PT/PZ/01/02/03 „Oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu”

Autorki regulaminu konkursu:
Helena Kozioł – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tarnowie Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
Danuta Rybińska-Łado – Pedagog Szkolny III LO im. Adama Mickiewicza w Tarnowie.

Drodzy pierwszoklasiści!

Nowa szkoła to nie tylko kręte korytarze, ponumerowane klasy, nieznani nauczyciele; to przede wszystkim nowe przyjaźnie i wyczuwalna atmosfera ciekawości oraz podekscytowania. Każdy z nas drugo- i trzecioklasistów przeżył ten okres i zapewniamy was nie warto było się bać. Z czasem przyzwyczaicie się do panujących w szkole praw i wszystko zacznie być oczywiste. Nawet nie zauważycie, jak zamiast nerwowo szukać w plecaku planu lekcji, będziecie witać się z połową uczniów naszego liceum. A co do drugiej połowy… Nie martwcie się :) Macie przed sobę jeszcze dwa kolejne lata w III LO, czego szczerze Wam zazdrościmy. A jeśli kiedykolwiek poczujecie się zagubieni, nie wahajcie się przyjść do nas; członkowie Koła Młodych Pedagów zawsze chętnie Wam pomogą, a nawet przyjmą w swoje szeregi.

 

Monika Wilk

pierwszaki

Sprawozdanie z pracy Koła Młodzieżowych Pedagogów za okres 2014/15

20150624_120526Koło Młodzieżowych Pedagogów

W III LO im Adama Mickiewicza w Tarnowie

 

Członkowie KMP – czerwiec  2015

 1. 1.    Tulicka Krystyna III C –administrator strony KMP
 2. 2.     Wilk Monika II G  – dziennikarka
 3. 3.     Prorok Magdalena II G – administrator strony KMP
 4. 4.     Reczkowska Agnieszka II G
 5. 5.     Kocoł Paulina II G- nb.
 6. 6.     Mazur Angelika II G
 7. 7.     Curyło Angelina II G
 8. 8.     Kozioł Agata I A
 9. 9.     Jarczyk Natalia I A
 10. 10.  Dominika Misiak I B
 11. 11.  Blicharz Katarzyna I H

12. Markowicz Karolina  I E

13. Musiał Dominika I B- inicjatorka imprezy zdrowego odżywiania

14. Wróbel Klara I B- współorganizatorka w/w imprezy

 

Zagadnienia i przedsięwzięcia w pierwszym i drugim okresie roku szkolnego 2014/2015.

Podsumowanie roczne.

1. Doświadczenia wakacyjne i ich wpływ na nasze doświadczenia.

2. Prace nad planem pracy KMP na rok szkolny 2014/2015

3. Umiejętność pomagania.

4. Rozumienie człowieka wychowującego się w innych warunkach niż rodzina.

5. Zajęcia w Domu Dziecka.

6. Zagadnienia konkursowe Aktywna Szkoła – Aktywny Uczeń skupiające się wokół zasad zdrowego stylu życia i zdrowego odżywiania

7. Zaburzenia odżywiania.

8. Uczestnictwo w Festiwalu Psychologii.

9.Aktywność fizyczna w zapobieganiu wadom postawy z uwzględnieniem wpływu siedzącego.

10. Światowy Dzień bez Palenia – kolportaż ulotek

-  prezentacja szkodliwości i kosztowności palenia papierosów.

- prezentacja filmu pt. „Papierosy pożerają Cię żywcem”

11. Organizacja Światowego Dnia Walki z AIDS i Narkomanią   

    – prezentacja plakatów

    - prezentacja spotu informacyjnego o AIDS na korytarzu

   - kolportaż ulotek

 - organizacja konkursu wiedzy o AIDS

Zagadnienia i przedsięwzięcia realizowane w II okresie roku szkolnego 2014/2015.

12. Organizacja WALENTYNEK dla społeczności szkolnej.

13. Europejski kodeks walki z rakiem. (10 Zagadnień walki z rakiem).

14. Zagadnienia Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Psychologicznej.

15. Uczestnictwo w konferencji „Ochrona dzieci przed przemocą”

16. Organizacja imprezy popularyzującej zdrową żywność w aspekcie profilaktyki nowotworowej.

17. Uczestnictwo w organizacji Dnia Otwartego III LO – prezentacja koła. (Szczegółowe informacje w załączniku).

18. Analiza trudnego, lecz bardzo potrzebnego zawodu „streetworker” – analiza cech osobowości warunkujących rzetelne wypełnianie obowiązków w tej trudnej profesji.

19. 4 rzeczy, przez, które zniechęcamy ludzi do siebie, tracimy przyjaciół czujemy się źle – opracowanie projektu na przyszły rok szkolny dla klas pierwszych.

 

 

 Tarnów, dnia 23.06.2015                                                                 

 

Moje bezpieczne wakacje 2015

(Nie)znane atrakcje mojego regionu 

W tym roku konkurs Moje Bezpieczne Wakacje 2015 – (Nie)znane atrakcje mojego regionu – promuje bezpieczeństwo poprzez aktywne spędzanie wolnego czasu. Zwiedzanie często niedocenianych regionalnych atrakcji turystycznych to alternatywa wobec nudy, która może się przytrafić także w wakacje. Jest to także doskonała okazja na promowanie lokalnych skarbów – atrakcji turystycznych – w skali ogólnopolskiej.

Nagrody: Dla zwycięzców przygotowano atrakcyjne nagrody niespodzianki, między innymi – komputer przenośny typu tablet!

Prace konkursowe: prace plastyczne wykonane techniką fotografii.

Pracami konkursowymi mogą być w szczególności fotografie obiektów, miejsc, ale także tradycyjnych plac plastycznych odnoszących się do tematu konkursu.

Temat pracy: „Moje bezpieczne wakacje 2015″ – (Nie)znane atrakcje mojego regionu.

Kto może wziąć udział?: dzieci i młodzież do 17 roku życia

Konkurs jest podzielony na trzy kategorie wiekowe:

 1. a) I kategoria – dzieci w wieku do 7 lat,
  b) II dzieci w wieku 8 – 12 lat,
  c) III młodzież w wieku 13 – 17 lat.

Format prac: fotografia zapisana w pliku jpg, jpeg, o wielkości do 10MB

Jak przesłać pracę: elektroniczny Kupon Konkursowy – udostępniony od 15 czerwca na stronie bezpiecznewakacje.pl umożliwi przesłanie pliku z pracą konkursową

lub

na płycie CD/DVD/PENDRIVE/karcie pamięci SD listownie wraz z Kuponem Konkursowym na adres:

Bezpieczne Wakacje, Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin z dopiskiem MOJE BEZPIECZNE WAKACJE 2015

Do pracy przesyłanej pocztą należy dołączyć wydrukowany kupon konkursowy.

Do kiedy przesyłać prace: do 30 września 2015
Decyduje data wpływu.

Regulamin: Przeczytaj regulamin konkursu. Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację regulaminu. Konieczna jest zgoda opiekuna prawnego (rodzica).

Nagroda specjalna dla szkół zwycięzców konkursu:

Kompleksowa usługa do prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej nbip.pl pomagająca szybko wypełnić ustawowy obowiązek prowadzenia odrębnego Biuletynu Informacji Publicznej.

Patronat honorowy nad konkursem Ministra Edukacji Narodowej.

 WAŻNE TELEFONY na Bezpieczne Wakacje.pl

112 – Europejski Numer Alarmowy – w Polsce połączenia odbiera Straż Pożarna – 998 i Policja – 997
Telefony ratunkowe nad wodą: WOPR – 601 100 100 w górach: TOPR – 601 100 300 / 18 20 63 444 GOPR – 985 / 601 100 300
Grupy GOPR Beskidzka – 33 82 96 900 Bieszczadzka – 13 46 32 204 Jurajska – 34 31 52 000 Karkonoska – 75 75 24 734 Krynicka – 18 47 77 444
Podhalańska – 18 26 76 880 Wałbrzysko-Kłodzka – 74 84 23 414

Dni otwarte

20150527_12484720150527_12500320150527_125932Podczas dni otwartych 27 maja 2015r. członkowie Koła Młodych Pedagogów zachęcało gimnzjalistów do wybrania III LO w Tarnowie i udziału w naszych zajęciach poprzez rozdawanie ulotek, rozmowę i uśmiech :)

Dzień zdrowej żywności

Relacja na żywo z dni zdrowego żywienia

W związku z realizacją programu upowszechniania Zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem w naszej szkole 20 maja w godzinach 10.00 -12.00 na sali gimnastycznej odbędzie się prezentacja zdrowej żywności.

Poszczególne klasy wylosowały produkty, które będą prezentować i informować, jakie posiadają walory zdrowotne i jak należy je przyrządzać, aby nie szkodziły zdrowiu.

Celem tego przedsięwzięcia jest popularyzacja zdrowego odżywiania i zachęcenie młodzieży by jadła dużo produktów pełnoziarnistych, roślin strączkowych, warzyw i owoców, a ograniczała wysokokaloryczne produkty spożywcze ( o wysokiej zawartości cukru lub tłuszczu). Unikała przetworzonego mięsa, ograniczała spożywanie czerwonego mięsa i posiłków z dużą ilością soli.

Każda klasa prezentująca swój produkt przygotowuje:

– Estetyczne Stanowisko (stolik nakryty białym obrusem).

– Wylosowany produkt i możliwości jego wykorzystania, przyrządzania.

– Opis prezentowanego produktu – walory zdrowotne.

– Nagranie prezentacji przygotowanej przez przedstawiciela klasy.

– Co najmniej 3 osoby za stolikiem estetycznie ubrane i gotowe do udzielania informacji na

wylosowany temat.

– Wizytówka identyfikująca klasę np. kartka z napisem klasa I A.

 

Pomysłodawcami i organizatorkami projektu popularyzacji zdrowej żywności: Misiak Dominika I B i Klara Wróbel I B

Operator dźwięku: Cholewiak Daniel I i, Michał Kozioł I i

Operator obrazu: Piwowarski Grzesiek I i

Obsługa projektora na korytarzu: Kacper Szepielak I i

Dziennikarka: Bogna Krzysztoforska II E

Dziennikarka KMP: Monika Wilk II G

Aranżacja sali: Paulina Kocoł II G- KMP, Monika Wilk II G- KMP.

 

 

 

 

Klasy, które zadeklarowały się do uczestnictwa w projekcie „Popularyzacji Zdrowej Żywności” realizowanym w dniu 20.05.2015 w godz. 11.00-12.00                  ( wylosowały):

 1. 1.      I A – WODA
 2. 2.      I B – OWOCE POŁUDNIOWE I JAGODY
 3. 3.      I E – WARZYWA ZIELONE
 4. 4.      I H – OWOCE ŁUPINOWE I PESTKOWE
 5. 5.      I i – WARZYWA ŻÓŁTE
 6. 6.      II A – WODA
 7. 7.      II B – ZIARNA I ZBOŻA
 8. 8.      II E – JAGODY i OWOCE LEŚNE
 9. 9.      II G – NABIAŁ

 

Komisja oceniająca prezentacje przygotowane przez poszczególne klasy:

 1. 1.      dyr. M. Ważna
 2. 2.      pielęgniarka E. Nowińska
 3. 3.      pedagog D. Rybińska- Łado

Doceń swoje zdrowie

20150506_112608Wielokrotnie na lekcjach języka polskiego czytamy inwokację “Pana Tadeusza”, w której zawarte są słowa: “ (…) Ty jesteś jak zdrowie; / Ile Cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, / Kto Cię stracił.”, często nie przywiązując do nich większej wagi. Pomijamy je, skupiamy uwagę na akcji poematu, bohaterach, nie dostrzegamy wartościowych rad, jakie daje nam patron naszej szkoły. Warto jednak zatrzymać się na chwilę i rozważyć problem, którego te słowa dotyczą.
Żyjemy w czasach, kiedy żart, mówiący o tym, że ludzi dzieli się na chorych i… niezdiagnozowanych okazuje się rzeczywistością i już nikogo nie śmieszy. Trudno jest dzisiaj zanegować tezę, że każdy z nas kiedyś przestanie być chodzącym okazem zdrowia. W podręcznikach, gazetach czytamy o chorobach cywilizacyjnych; zawały w okolicach trzydziestego roku życia czy dolegliwości u młodych osób, które teoretycznie „powinny” pojawić się w podeszłym wieku, nie robią na nas większego wrażenia. Styl życia, jaki prowadzimy w młodości oraz nieodpowiednia dieta sprawiają, że nasze ciało jest zmuszone pracować na najwyższych obrotach i bez przerwy bronić nas przed błędnymi decyzjami („wolę pooglądać ten program niż iść na spacer”, “jak ten kebab smacznie wygląda”, itp.). A jednak nasz organizm nie jest w stanie pokonać tak ogromnej liczby wrogów, co jest przyczyną różnych dolegliwości. Zazwyczaj, dopiero, gdy jesteśmy naprawdę chorzy pukamy od drzwi do drzwi, próbując ratować swój organizm i obiecując sobie poprawę. Następnie zwalniamy tempo naszego życia, tylko po to, by po odzyskaniu chwilowo utraconej sprawności, wcześniejsze obietnice wymazać z pamięci i znowu nacisnąć na pedał gazu.

Jak radzić sobie na tak trudnym i pełnym wirażów torze, by nasze młode ciała mogły służyć nam jeszcze długie lata? Przede wszystkim zapewnić im regularne “serwisowania”. Odwiedzanie lekarza rodzinnego i badania profilaktyczne często mogą nas ustrzec przed poważnymi konsekwencjami. Ponadto powinniśmy dostarczać im odpowiedniego paliwa w postaci pełnowartościowych produktów. Czy mając w posiadaniu Lamborghini, zamiast wlać do niego benzynę, napełniłbyś bak ropą? Albo czy postawiłbyś go w garażu i pozwoliłbyś, aby zniknął pod warstwą kurzu? Myślę, że nie… Podobnie jest z naszym ciałem, które często traktujemy w niefrasobliwy sposób. Kiedy spożywamy posiłki w restauracjach typu fast-food czy prowadzimy siedzący tryb życia, sprawiamy, że nasze ciała są skazane na “zardzewienie?.

Pierwszym krokiem do zmiany na lepsze jest uświadomienie sobie skali problemu i skutków, do jakich nasze postępowanie może nas zaprowadzić. Nie pozwólmy, aby nasz organizm za kilkadziesiąt lat nadawał się jedynie na “złomowisko”. Pomyślmy o przyszłości (w innym wymiarze niż studia czy rodzina) już dziś!

 

Koło Młodych Pedagogów

Monika Wilk

 

Drodzy maturzyści!

Przed Wami jeden z najważniejszych egzaminów w życiu. Co zrobić, kiedy napięcie narasta, serce bije znacznie szybciej, pocą się dłonie i czujecie, że nic nie pamiętacie, a od sprawdzianu dorosłości dzieli Was kilka dni, a nawet kilka minut? Jak poradzić sobie z nerwami, tak by stres zamiast Was sparaliżować, stał się bodźcem do podjęcia wyzwania. Oto kilka praktycznych rad:

 • Najprostszą techniką relaksacyjną jest odprężenie przez oddech. Możesz oddychać zarówno ustami jak i nosem. Rób to powoli i mocno. “Obserwuj” każdy swój wdech i wydech. Nie walcz z myślami i uczuciami – pozwól im po prostu płynąć.
 • Traktuj egzamin, jako wyzwanie, dzięki któremu możesz się sprawdzić. W życiu przyjdzie Ci zdawać jeszcze wiele trudniejszych egzaminów (niekoniecznie pisemnych ) np. prawa jazdy czy macierzyństwa.
 • Spróbuj się zrelaksować (idź na spacer, posłuchaj muzyki), nie myśl bez przerwy o tym, co Cię czeka.
 • Przed wyjściem na egzamin nie zapomnij o śniadaniu. Wypij też odpowiednią ilość płynów, najlepiej wodę mineralną – zawiera magnez, który poprawia koncentrację. Dodatkowo możesz zjeść kawałek czekolady z orzechami, która pozytywnie wpływa na pracę mózgu.
 • Przed wejściem na salę przebywaj w towarzystwie uśmiechniętych przyjaciół. Frustraci i pesymiści potrafią “zniszczyć” wiarę we własne siły – omijaj ich szerokim łukiem.
 • Na egzamin zabierz ze sobą przede wszystkim optymizm i dobry humor. Uwierz w siebie, powtarzaj, że na pewno dasz sobie radę. Siła sugestii może zdziałać cuda.
 • I najważniejsze: nie martw się na zapas

 

Pamiętajcie, że wszyscy młodsi koledzy mocno ściskają za Was kciuki.

A zatem powodzenia…

Szkolne Koło Młodych Pedagogów

Monika Wilk