Zrób test na HIV.

Test w kierunku HIV powinien wykonać każdy, kto ma za sobą „zachowania ryzykowne”.
Jest to jedyna metoda, aby wiedzieć odpowiednio wcześnie czy są konsekwencje tych
zachowań.
Wynik ujemny (negatywny) testu przesiewowego oznacza, że nie znaleziono przeciwciał
anty-HIV. Jeżeli wykonywany jest test IV generacji, oznacza to, że nie znaleziono przeciwciał
anty-HIV i antygenu p24 wirusa.
Jeżeli od „ryzykownego zachowania” minęło 12 tygodni i więcej, a wynik testu
przesiewowego jest ujemny, oznacza to, iż nie doszło do zakażenia.
Wynik dodatni (pozytywny) testu ELISA (EIA) nie dowodzi jeszcze zakażenia. Z różnych
przyczyn taki wynik może być fałszywie dodatni. Wynik taki musi zostać potwierdzony testem
potwierdzenia. Dopiero dodatni wynik testu potwierdzenia upoważnia do stwierdzenia, iż
pacjent jest zakażony HIV.
Test można wykonać w jednym z punktów konsultacyjno-diagnostycznych (PKD) anonimowo
i bezpłatnie. Aktualne adresy i godziny pracy PKD znajdziesz na stronie internetowej
www.aids.gov.pl w zakładce „Testy na HIV”.
Planując wykonanie testu w kierunku HIV, warto również żebyś przemyślał(a) wykonanie
testu w kierunku innych chorób przenoszonych drogą płciową oraz HCV i HBV. Narażając
się na zakażenie HIV, mogłeś(aś) narazić się na zakażenie także innymi chorobami. Test w
ich kierunku będziesz mógł(a) zrobić w niektórych PKD, poradniach wenerologicznych oraz
w większości laboratoriów diagnostycznych.
Test polega na pobraniu niewielkiej ilości krwi (nie musisz być na czczo).
Zrobienie testów jest dowodem Twojej odpowiedzialności.

3 grudnia – Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami

Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami

3 grudnia
Prawie jedna na dziesięć osób na świecie, to osoba z niepełnosprawnością. Wiele osób
z niepełnosprawnością w naszym kraju boryka się z barierami społecznymi. Często są
one zmuszane do życia na marginesie społeczeństwa i dyskryminowane. Napotykają
na trudności w zdobywaniu wykształcenia, zatrudnienia, dostępu do opieki zdrowotnej
oraz żywności. Wiele osób jest zmuszanych do życia w odrębnych ośrodkach, co stanowi
naruszenie ich swobody poruszania się i życia w wybranym środowisku. Każdy człowiek
może doświadczyć pogorszenia stanu zdrowia i stać się osobą niepełnosprawną.
Pamiętajmy, że każdy z nas jest wyjątkowy, niepowtarzalny, szczególny bez względu na
pewne ograniczenia i może coś ofiarować drugiemu człowiekowi sprawiając, że choć przez
chwilę życie stanie się bardziej znośne.
Koło Młodzieżowych Pedagogów.